УКРАЇНА

  ЧЕМЕРПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 СОРОК ШОСТА    СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

від  21 жовтня 2019 року                                                                                            №

                                                                                     с.Чемерпіль

Про встановлення розміру  вартості

харчування та  батьківської плати за

харчування дітей у Чемерпільському дошкільному навчальному закладі

Керуючись пунктом 6 статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту", статтею 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  сільська рада

                                                                                    ВИРІШИЛА:

  1. Встановити розмір батьківської плати за харчування дітей в Чемерпільському ДНЗ  в розмірі  50 відсотків від вартості харчування на день.
  2. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ДНЗ,за дні, які дитина не відвідувала заклад, плата з батьків не справляється. 
  3. Плата вноситься не пізніше 5 – го числа наступного місяця .
  4. Від сплати за харчування дітей звільняються :

- малозабезпечені сім’ї ( при пред’явлені довідки з УСЗН про те, що вони дійсно перебувають на обліку ,як малозабезпечена сім’я);

-  сім’ї в яких діти яких є потерпілими від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

- діти-сироти;

- діти, позбавлені батьківського піклування;

 - інваліди з дитинства та діти-інваліди;

- діти,  які переселились із території зони АТО;

- діти учасників АТО.

Для отримання пільги  батькам  або особам, які їх замінюють, необхідно подати завідуючій ДНЗ Закерничній  Р.М. заяву та підтверджуючі документи.

 5.Рішення тридцять другої    сесії Чемерпільської сільської ради  сьомого скликання від 23.06.2019   року № 580    вважати таким ,що втратило чинність.

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на завідуючу Чемерпільського ДНЗ Закерничну Р.М.

В.о.Сільського голови                                                               В.В.Чемерук